Inloggen

PCB 't Bolwerk

Laatste nieuws

preview
preview
Toch koningsdag een beetje vieren met elkaar....

Weet u nog?? Vorig jaar hebben we de koningsspelen geopend op ons schoolplein. Met elkaar hebben we toen al dansend het startschot gegeven voor de koningsspelen onder leiding van Nathalie Beekman op het grote podium.

 

20190412_084431803943056.jpg

 

 

 

Helaas kunnen de koningsspelen dit jaar niet doorgaan vanwege het Corona virus. Maar, we kunnen wel met elkaar dansen!! Nathalie zal namelijk, via google meet, weer samen met jullie de dans doen die we vorig jaar ook hebben gedaan! Vergeten welke dat was?? De Pasapas natuurlijk!! Zie het filmpje van vorig jaar op ons schoolplein en het instructiefilmpje van Kinderen voor Kinderen hieronder.

Doen jullie mee?? Vrijdag 24 april om 10 uur via Google Meet.

 

Natuurlijk trek je dan ORANJE kleding aan tijdens de dans!!!

 

Filmpje vorig jaar:

 

https://bolwerk.schoudercom.nl/nieuws/laatste_nieuws#

 

Instructie filmpje dans Kinderen voor Kinderen:  

 

Pasapas clip:

 

 

 

 

preview

Inline image

 

Leiderdorp, 5 maart 2020

 

Betreft: aangescherpt GGD-advies inzake coronavirus

 

 

Beste ouders/verzorgers van kinderen op de scholen van de PCBO,

 

Afgelopen maandag informeerden wij u over hoe wij omgaan met het coronavirus.

We hebben daarbij gesteld dat wij de richtlijnen van de RIVM en de GGD volgen.

 

In het landelijk advies van de GGD is nu een aanscherping. Dit advies is nu dat wanneer iemand in de afgelopen weken in een gebied* is geweest waar het coronavirus heerst, of in contact is geweest met besmette mensen én lichte luchtwegklachten heeft, hij of zij beter een of meerdere dagen thuis kan blijven om te zien hoe de klachten zich ontwikkelen.

Het gaat om de klachten hoesten en/of kortademigheid (ook zonder koorts) die binnen 14 dagen verschijnen. U begint met tellen van de 14 dagen vanaf de dag van thuiskomst. Klachten die verschijnen ná 14 dagen, duiden niet op het coronavirus, maar op een ander griepvirus.

 

Onze scholen zullen vanaf morgen de ouders van kinderen die in besmette gebieden zijn geweest, dan wel in contact zijn geweest met besmette personen én bovenstaande symptomen vertonen, verzoeken hun kind thuis te houden.

We doen dit met oog op de volksgezondheid in het algemeen en die van de ons toevertrouwde kinderen en onze medewerkers in het bijzonder. Deze maatregel blijft van kracht voor zowel kinderen als medewerkers zolang het GGD advies blijft gehandhaafd, naar verwachting in ieder geval nog een week.

 

We vragen ouders die afgelopen weken (inclusief de voorjaarsvakantie) in Noord-Italië zijn geweest, dit te melden bij de leerkracht en/of schooldirecteur, zodat we in gezamenlijkheid preventief oog kunnen houden op de gezondheid van de kinderen.

 

Voor algemene vragen over het coronavirus kunt u bellen met het landelijke nummer van het RIVM: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8.00-20.00 uur).

 

Wij vertrouwen erop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip.

 

Peter Laman

Directeur/bestuurder PCBO Leiderdorp

 

 

 

*China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran, Noord-Italië.

 

Inline image

preview

In vorige weekbrieven hebben we u reeds geattendeerd op de voorgenomen nieuwe staking van basis- en voortgezet onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Reden is dat het kabinet niet bereid is om structurele middelen ter beschikking te stellen om de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs te vergroten. Dit heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen, nu en in de toekomst. Er is zeker reden om ons zorgen te maken.

 

De afgelopen weken is door het schoolteam gesproken over deelname aan de staking. Daarbij kennen we een duidelijk dilemma. Ook wij zijn van mening dat er iets aan de steeds groter wordende problemen moet gebeuren. Maar staken en daarmee onze kinderen (en u als ouder) niet kunnen bieden waar we tot op het bot toe gemotiveerd zijn, is niet makkelijk en doen we niet graag.

 

Uiteindelijk bleek een grote meerderheid van het team te kiezen voor deelname aan de staking, niet voor hun eigen salaris, maar omdat vergroten van de aantrekkelijkheid van het onderwijs op den duur de meeste zoden aan de dijk zet. Wij hopen op uw begrip, we staken voor goed onderwijs aan uw kinderen!!

 

Dit betekent dat we op donderdag 30 en vrijdag 31 januari onze deuren sluiten. 

 

Afbeeldingsresultaat voor staking onderwijs 30 31 januari

preview
preview

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Vakantierooster 2019-2020  
Leidens ontzet 03-10-2019
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaartvakantie 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede Pinsterdag 01-06-2020
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020
   
Vrije middagen 05-12-2019 (Sinterklaas)
  20-12-2019 (voor de kerstvakantie)  
  17-07-2020 (voor de zomervakantie)
   
Studiedagen hele school 06-12-2019
  02-03-2020
   
Roostervrije dagen groepen 1 t/m 4

16-09-2019

04-10-2019

  18-10-2019
  21-02-2020
  02-06-2020